Sunday, May 31, 2015

ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ: ಶಿಕಾರಿ (ಯಶವಂತ ಚಿತ್ತಾಲ)

ಏಕಾಂಗಿಯೊಬ್ಬನ ವ್ಯಥನ ಕಥನದಂತೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ಈ ಕಾದಂಬರಿ, ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತ ಸಾಗುವ ಕಥಾ ನಾಯಕನ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ, ತನ್ನ ಬೇಟೆಗೆ ನಿಂತ ಶಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಿರರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿ, ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ದೇಶ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನಾಗಪ್ಪನ ಕರಾಳ ದಿನಗಳನ್ನು ಓದುಗರ ಮುಂದಿಡುತ್ತದೆ.

ನಾಗಪ್ಪ (ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಗನಾಥ್), ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ವಿಭಾಗವೊಂದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ . ದುರದೃಷ್ಟವೆನಿಸುವಂಥ ಬಾಲ್ಯ ಇತನದ್ದು. ಕೆಟ್ಟ  ಬಾಲ್ಯದ ಪರಿಣಾಮವೆನ್ನುವಂತೆ ಈತ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಗುತ್ತಾನೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಇತರರೊಡನೆ ಬೆರೆಯುವುದು ಈತನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೊಗುತ್ತದೆ. ಈತನ ಸ್ನೇಹಿತನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಗೆ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ ಆಕೆಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣನಾಗುವ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಇದನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ಹೊರಡುವ ನಾಗಪ್ಪನಿಗೆ ಆತನ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ಶತ್ರುವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಗಪ್ಪನ ಶಿಕಾರಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋದ ನಾಗಪ್ಪ ಅದರಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಇದರ ಜಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕದೆ, ಪಿತೂರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹುದ್ದಗೆ ರಾಜಿನಾಮೆ ನೀಡಿ, ತನ್ನ ಜೀವನದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಸ್ವಗತದಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಪದರ ಪದರವಾಗಿ ಕಥೆಯ ಎಳೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾದ ಬೇಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಸುಳ್ಳು, ಮೋಸಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ದುರ್ಬಲರನ್ನು ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿ, ಶಿಕಾರಿಯಾಡುವ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿ, ಇದು ಒಂದು ಮನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪುಸ್ತಕವೆನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.


ಇದು ಲೇಖಕರಾದ ಯಶವಂತ ಚಿತ್ತಾಲರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಕೃತಿ. ಲೇಖಕರು ಜನಿಸುದ್ದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೇಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದ್ದು ಮುಂಬಯಿನಲ್ಲಿ. ನವ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಭಿನಂದನೀಯ.  ೧೯೭೯ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮುದ್ರಣಗೊಂಡ ಈ ಕಾದಂಬರಿ, ಒಂಬತ್ತು ಬಾರಿ ಮರು ಮುದ್ರಣಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಲೇಖಕರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿಸಿದೆ.

Saturday, May 30, 2015

Do you have a favorite among your children? Yours is not a happy family.

In a family with two or more children, it is not uncommon for parents to pick their favorite. Paying more attention to an infant over a toddler is reasonable but not so after children have developed their senses and begin to observe the difference in the way they are treated. ‘TIME’ magazine had run an article on this ‘How Parents Who Play Favorites Hurt the Entire Family’ (Link: http://healthland.time.com/2013/02/12/how-parents-who-play-favorites-hurt-the-entire-family/)

Image courtesy: Psychology Today
The favorite child who receives special attention, care and praises, may not get the special treatment outside their family, so it would increase their dependency on their parents. On the other side, the one who does not get attention grows independent of parents but suffers emotional issues and become less empathetic. ‘Psychology Today’ (https://www.psychologytoday.com/blog/the-narcissus-in-all-us/200901/when-parents-play-favorites) explains how preferring one child over another leads to toxic family relationships and sibling resentments. It becomes clear that every kid loses when parents play favorites.

Sigmund Freud (in his book ‘Beyond the Pleasures Principle’) explains how the experiences in the formative years of personality haunt everyone throughout their life. An adult would long for what he/she did not have in childhood, not just materialistic things but the emotional parameters such as care, love and attention too. A dent in the childhood is not easy to erase and the cycle of longing would repeat. A solution for this is clear communication, but all the children may not be able to effectively communicate to reveal what is going on their mind. So they suffer observing the subtle differences in the way they are treated while parents may not have wished to make this impact.


In a traditional family, parents share their responsibility in child upbringing, father takes care of financial needs and mother provides emotional support. So it appears mothers have a higher share in shaping the psychology of their kids. Mothers beware, when you favor one children over another, communicate clearly the rationality behind it. Else, yours will not grow to be a happy family.

Saturday, May 9, 2015

Want happiness? Buy it online!

Couple of months ago, I had read that Mantra (Hymns) from Rigveda when recited, emit many positive radiations in the form of electromagnetic waves. And a friend of mine had told me that priests avoid reciting these shloka after losing out their teeth as they don’t get the sounds right and if not done properly, it will have a bad effect on them. At that time, I had a feeling that these two are somehow connected but did not get much into it further.

Yesterday, I came across a blog post (it is in Kannada; Link: http://princessoftheocean.blogspot.in/), which explains the scientific angle of some our practices, like using a lemon and chilly to get rid of ‘bad eye’ or ‘evil effect’. It puts forward a view that these objects can absorb infrared radiations which generally have a negative effect on us. Reading it helped me put together missing links in my thinking.


Today, I came across this article on Business World (http://www.businessworld.in/news/science-and-technology/tech-talk/technology-&-apps-to-make-you-happy/1840399/page-1.html) which says how tech can be used to reproduce the brain waves which help us get rid of anxiety or get better sleep or feel like a Monk by listening to the music which tunes your mind to the requirement. It provided couple of links of those who have made it a business already. So I got into the site - https://www.binauralbeatsmeditation.com/. On this site, you can listen to sample audio. I tried and felt it works. I was amazed with this research work.
BW article provides many more links worth exploring (like http://www.happify.com/). I have a strong sense that this business of happiness can grow to a considerable size with so many people around us searching for happiness. 

Thursday, May 7, 2015

GST: Growth hopes are overstated

After 15 years of initiating the discussions, Goods and Service Tax (GST) is finally seeing the light of the day. If rolled out from next financial year, it will subsume many of the taxes collected by state Govt.’s with a single tax to bring in uniformity across the states. It is a great reform in Tax Accounting. But will it prop up economy? Likely not, here is why.

Firstly, GST excludes few items such as liquor, petroleum, stamp duties on property etc. States will continue to have their say on these high tax revenue items. So liquor may continue to cost less in Goa and Petrol costlier in Karnataka than in Delhi and so on so forth despite the implementation of GST. Some of the non-uniformity is not going to disappear.

Looking at the benefits of GST, it is one tax to pay instead of multiple taxes currently levied at multiple stages of production or supply chain. Does it mean less tax to pay or one equivalent tax to be paid instead of small multiple taxes? If the taxes are going to be less, and if that benefit is passed on to consumer, it would surely help to boost consumption. But why Govt. will settle for lesser tax collection? How will they meet their fiscal deficit target, if their tax revenue takes a hit? Do you remember the last budget? Was there any tax relief offered to consumers? Why do you think State Govt.'s will settle down for lesser share in the taxes which Central Govt. will collect for them? When tax burden does not come down, why will the consumer demand go up or take up GDP growth rates higher?

So when the tax paid does not change, will the pricing of goods and services remain same? It depends on the current tax rates in the states and the replacement GST rate. Few low taxed items in certain states may see an uptick in their prices and those taxed in in higher rates than the GST rate which comes into effect will see their prices coming down. Overall, they regress to mean.

For corporate, this reform would mean ease of doing business. There will be less paperwork for tax accountants and it reduces compliance issues too. But unless the prices come down (due to lower taxes), expecting that GDP will see a boost is a false hope. The GST rate is still not yet decided but the panel is likely to drift towards neutral net tax. And what if Govt. wants to boost their earnings with a slightly higher rate than the net neutral rate? Taxes can go up or down depending on the policy and objectives of the Govt.

It might be clear now that this reform is definitely a welcome move but hoping that it will accelerate economic growth might just remain a hope.

Friday, May 1, 2015

Book Review: The Sunset Club by Khushwant Singh

Three people, all in their late eighties meet every day in Lodhi Gardens of Delhi at sunset and they occupy a bench called Boorha Binch (old men’s bench). They are the members of ‘Sunset Club’. They were introduced to each other in the same garden during their regular visits in the garden with occasional greetings slowly turning into lasting friendship.

They represent major religions of India. One of them is Pandit Sharma, second is Nawab Dehlavi and the third is Boota Singh. They have served in highest positions in their roles during their socially active life which has given them immense understanding of India.

This novel begins on January 26, 2009 (Republic Day of India) and ends on January 26, 2010. Each chapter in the novel covers one month of the year. And the thirteenth chapter concludes the novel. Apart from capturing the discussions of Sunset Club, each chapter records the transitions in the seasons and how Delhi reacts or adjusts to it.

All three members of this club are rich in their material possessions and rich in intellectual knowledge too. They discuss everything under the sun. Their personal lives, fantasies, sexual adventures, current affairs are all discussed. Religion and politics are often the central themes of their discussions. They disagreed on many subjects but they respected each other’s opinions, and longed to meet every evening to seek each other’s differing views on any subject, so the unity of Sunset Club remained unquestioned for 40 years.

They are bored with their routine lives. Sunset meetings are the major things in their daily life and they carry their discussions to their homes too to share with their family. They are in sunset years of their lives and know there is not much life left ahead for them. It is Nawab who bids goodbye to life first and the remaining two friends attend his funeral. They find it difficult to cope with the loss. And in few more days, Sharma too joins the dead friend. Sardar sahib (Boota Singh) alone returns to Boorha Binch of Lodhi Gardens.Khushwant Singh wrote this novel at the age of 95. His objective was to record memories of his dead friends. Mixing facts with fantasy resulted into this novel ‘The Sunset Club’. He was not sure if he would be able to finish it. (But he went on to produce three more works after it). He was one author who brought life into every page of the book. The character of Sardar in this novel is partly reflection of himself. Reading this book may mentally prepare the readers toward their sunset years.